logo MIRONSTAV stavební společnost
Komplexní stavební činnosti.

Novostavby Rekonstrukce Demolice

Stavíme a vytváříme – průmyslové stavby a provozní objekty, stavby občanské vybavenosti​, bytové domy, administrativní objekty.

logo MIRONSTAV stavební společnost

Novostavby
Rekonstrukce
Demolice

Naše realizace

Realizace 2010-2022

STAVEBNÍ SPOLEČNOST​

MIRONSTAV s.r.o.

Stavební firma MIRONSTAV s.r.o. působí v oboru stavebnictví od roku 2010 a byla založena na základě dlouholetých zkušeností v oboru.

V naší firmě pracují pouze kvalifikovaní zaměstnanci, při jejichž výběru klademe vysoké požadavky na jejich odbornou způsobilost a zkušenosti v oboru. Zaměstnanci jsou neustále průběžně proškolováni v nových technologiích. V oblasti speciálních prací nutných k realizaci staveb spolupracujeme s kvalitními a prověřenými subdodavateli.

Spokojenost každého zákazníka a splnění jeho požadavků a představ je pro nás hlavním cílem. Vysoké procento stálých zákazníků s námi spolupracuje dlouhodobě, a jimi předávaných referencí si velmi vážíme.

Nabízíme široký sortiment služeb

V oblasti speciálních prací nutných k realizaci staveb spolupracujeme s kvalitními a prověřenými subdodavateli.

Průmyslové stavby a provozní objekty

Administrativní objekty

Stavby občanské vybavenosti

Rodiné domy a bytové domy

Mironstav v číslech

+ 0
Dokončených projektů
0
vysoutěžených zakázek
+ 0
stálých zaměstnanců
+ 0 mil.
roční obrat FIRMY

Fasády a zateplovací systémy​

Komunikace a zpevněné plochy

Demolice a zemní práce

Střechy a střešní systémy

Vysoké požadavky, odborná způsobilost

V naší firmě pracují kvalifikovaní zaměstnanci, při jejichž výběru klademe vysoké požadavky na jejich odbornou způsobilost a zkušenosti v oboru. Zaměstnanci jsou neustále průběžně proškolováni v nových technologiích.

Garantujeme:

kvalita
dodržení požadavků na kvalitu
krátké dodací lhůty
s předáním díla "na klíč"
prověřené materiály
zařízení a materiály jsou prověřeny
záruka
záruční lhůty na dodané dílo

Stavební firma Mironstav

Jsme česká stavební firma, která působí ve stavebnictví od roku 2010 a byla založena na základě dlouholetých zkušeností v oboru.

Komunikace se zákazníkem

Dbáme na kvalitní formu pravidelné  komunikace zákazníkem, u všech námi realizovaných projektů.

Spokojenost každého zákazníka a splnění jeho požadavků a představ je pro nás velmi důležité. 

Garantujeme

V rámci každé námi realizované zakázky našim klientům garantujeme tyto záruky:

Inženýrská činnost

V naší firmě pracují odborníci, kteří se zabývají inženýrskou činností v oblasti stavebnictví a kteří mají aktuální přehled o platné legislativě

Na základě spolupráce jsme schopni Vám nabídnout architektonický návrhprojektovou dokumentaci, pomoc s vyřízením stavebního povolení a zajištění finální kouladace stavby.

Projektová dokumentace

Pokud nemáte pro svůj záměr zpracovanou projektovou dokumentaci, zajistíme Vám její zpracování odborným projektantem nebo týmem odborných projektantů a architektů, kteří vypracují jak architektonickou a stavební část, tak i jednotlivé technologické části.

Stavební povolení

Na základě projektové dokumentace Vám před zahájením realizace zajistíme stavební povolení. V případě potřeby zajišťujeme při realizaci výkopová povolení, povolení pro zábory, kontrolní prohlídky dotčených orgánů a vše ostatní, co stanovují podmínky stavebního povolení.

Kolaudace stavby

Po dokončení stavby Vám zajistíme její kolaudaci včetně potřebných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů. Vše zajistíme za Vás včetně veškeré komunikace s úřady až do úplného dokončení kolaudačního řízení a nabytí právní moci kolaudačního souhlasu.